Stosunki Międzynarodowe II stopnia w zakresie

Certyfikat CEGI
W celu odpowiedniego przygotowania Naszych absolwentów do przyszłej pracy w instytucjach międzynarodowych bardzo duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych. W programie studiów przewidziano trzykrotnie większą liczbę godzin na naukę dwóch języków obcych oraz wymóg uzyskania certyfikatu CEGI.
UWAGA! Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki, soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie.

Studia I i II stopnia
Kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE prowadzony jest na studiach I i II stopnia (3-letnich licencjackich i 2-letnich magisterskich) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Oferujemy różne specjalności, z których każda koncentruje się na innym elemencie współpracy międzynarodowej. Wybierając jedną z nich sam sprofilujesz swoją drogę edukacji.
Kadra
Zajęcia prowadzone są przez grono wybitnych specjalistów z zakresu stosunków międzynarodowych, jak również znakomitych praktyków pracujących w placówkach dyplomatycznych i konsularnych, administracji publicznej, instytucjach europejskich, biznesie oraz służbach powołanych do zapewniania bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, na zajęciach pokazują oni praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia.

Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.Od 2011 roku kierunek stosunki międzynarodowe jest objęty patronatem merytorycznym dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego.