Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

Pracownicy

Tutaj znajedziecie wszystkich pracowników WSIE - zarówno dydaktycznych jak i administracyjnych. Kontakt mailowy z każdym pracownikiem można uzyskać pisząc na adres imię.nazwisko@wsie.pl (podstawiając rzeczywiste imię i nazwisko). Zapraszamy do kontaktu.

Kadra naukowo-dydaktyczna

Profesorowie, docenci, doktorzy i magistrowie - kadra prowadząca zajęcia ze studentami

Wiesław Burger, prof. zw. dr hab

         

Edward Radecki, prof. nadzw. dr

Rektor WSIE
Kierownik Zakładu Nauk Społecznych
Kierownik projektu "Kultura Jakości w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie"

Więcej informacji →

Edyta Niemiec, doc. dr inż.

  

Tomasz Sondej, dr

Tomasz Sondej uzyskał tytuł magistra ekonomii o specjalności ekonomika
i organizacja łączności w 1995 roku na Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1999 roku obronił rozprawę doktorską na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług.

Więcej informacji →

Jerzy Brzeski, płk dr

  

Dariusz Kotarski, dr

  

Tadeusz Molenda, dr

  

Małgorzata Saar, dr

  

Agnieszka Sawińska, dr

Agnieszka Sawińska jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Dyplom magistra ekonomii uzyskała w marcu 2000 roku, w 2005 roku obroniła zaś pracę doktorską na temat „Kształtowanie produktu turystyki uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim” otrzymując tym samym tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie specjalności ekonomika turystyki i marketing usług.

Więcej informacji →

Daniel Szostak, dr

  Pełnomocnik Rektora WSIE ds Jakości Kształcenia

Marzena Wasilewska, dr

  

Paweł Bombolewski, mgr

  

Więcej informacji →

Urszula Drzewiecka, mgr

  

Martina Grabowska, mgr

  

Sylwia Juźwiak, mgr

  

Sławomir Klepacki, mgr

  

Marzena Kondyjowska, mgr

  

Przemysław Krywult, mgr

  

Dorota Matkowska-Klatt, mgr

  

Marek Konrad Ojrzanowski, gen. bryg. mgr

  

Janusz Markiewicz, kpt. ż.w. mgr. inż.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Edyta Niemiec, doc. dr inż

Kierownik

Małgorzata Saar, dr

Krzysztof Gorazdowski, dr

Wiesław Burger, prof. zw. dr hab.

Zakład Zarządzania

Jakub Szpon, prof. nadzw. dr inż.

Kierownik

Daniel Szostak, dr

Dariusz Kotarski, dr

Tomasz Sondej, dr

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Jerzy Brzeski, płk dr

Kierownik Zakładu Polityki Bezpieczeństwa

Marek Ojrzanowski, gen. bryg. mgr

Dariusz Kotarski, dr

Zakład Problemów Społecznych

Edward Radecki, prof. nadzw. dr

Rektor WSIE
Kierownik Zakładu Nauk Społecznych
Kierownik projektu "Kultura Jakości w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie"

Więcej informacji →

Lucyna Turek - Kwiatkowska, prof. zw. Dr hab.

Anna Nowak, dr

Dziekanat Wydziału Nauk Zintegrowanych

Można tu w sympatycznej atmosferze załatwić wszystkie sprawy związane z tokiem studiów i rekrutacją.

Anna Nowak, dr

Dziekan Wydziału Nauk Zintegrowanych
Kolegium Rektorskie 

Karolina Jeruzal, mgr

Prodziekan

Monika Krasowska, mgr

Kierownik Działu Spraw Studenckich

Biuro Rektora

Tutaj można umówić się z najważniejszymi osobami w Uczelni.

Agnieszka Furmanek, mgr

Biblioteka

Bartłomiej Walter, mgr Kustosz

Kierownik Biblioteki WSIE
Kierownik Wydawnictwa Naukowego WSIE

Wydawnictwo WSIE

Wszelkie publikacje wydawane przez WSIE.

Bartłomiej Walter, mgr

Kierownik Biblioteki WSIE
Kierownik Wydawcnitwa Naukowego WSIE

Kwestura

Kwestura zajmuje się sprawami finansowymi.

Dariusz Gawrys, mgr

Kanclerz WSIE

Krystyna Czarnecka,

Kwestor

Biuro Obsługi Projektów Zewnętrznych

Jakub Szpon, prof. nadzw. dr inż.

Pełnomocnik Rektora WSIE ds Projektów Zewnętrznych
członek Kolegium Rektorskiego 

Izabela Sawka, mgr

Biuro Obsługi Projektów Zewnętrznych

Marta Drewniok,

Biuro Obsługi Projektów Zewnętrznych

Karolina Sosnowska, mgr

Biuro Obsługi Projektów Zewnętrznych

Anna Limańska,

Biuro Obsługi Projektów Zewnętrznych

Kamil Nowaczyk, inż

Biuro Obsługi Projektów Zewnętrznych

Anna Drozdowska, mgr

Pełnomocnik Rektora WSIE ds. Marketingu

Biuro Obsługi Projektów Zewnętrznych

Konrad Adamek, inż

Biuro Obsługi Projektów Zewnętrznych

Dział Inżynierii Dydaktycznej

Wyposażenie Uczelni w nowoczesne technologie i zarządzanie bezpieczeństwem danych.

Konrad Adamek, inż.

Kierownik Działu Inżynierii Dydaktyki WSIE
Ekspert ds architektury IT w projekcie "Kultura Jakości"

Krzysztof Adamczyk,

Ekspert ds architektury IT w projekcie "Kultura Jakości"

Recepcja

Czyli miejsce gdzie każdy kieruje pierwsze kroki.

Andrzej Lubkowski,

Ryszard Hudyma,

Recepcja

Leszek Bitowt,

Recepcja