Zarządzanie kryzysowe

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji w zakresie zarządzania kryzysowego, występowania w roli menedżera zarządzającego bezpieczeństwem na poziomie gminy, powiatu czy regionu. Zarządzanie kryzysowe – to zespół przedsięwzięć organizacyjnych i logistycznych, ukierunkowanych na zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych, zapewnieniu sprawności struktur decyzyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania, utrzymywania gotowości do podjęcia działań, sprawnego reagowania oraz likwidacji skutków. Wymaga zatem specjalistów o szczególnie wysokich kwalifikacjach.

 • Informacje szczegółowe
 • Powrót do listy kierunków

  Dokumenty rekrutacyjne

  1. Zgłoszenie na studia podyplomowe
  2. Kwestionariusz
  Zgłoszenie na studia przez instytucję
  1. Zgłoszenie na studia przez instytucję

  MENU KIERUNKU
  Program studiów podyplomowych
  Materiały do pobrania
  Kadra
  Egzamin dyplomowy

  Terminy zjazdów
  I semestr - plik do pobrania
  II semestr - plik do pobrania