Bezpieczeństwo i higiena pracy

miesiące nauki: 8, liczba godzin: 210, liczba zjazdów: 14 (piątek, sobota)

Podyplomowe studia BHP przygotowują do wykonywania zawodu inspektora BHP, a dla osób pracujących już w tej branży – podnoszą kwalifikacje. Podczas studiów Uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności jak organizować wewnętrzne służby BHP, nauczy się określać poziom ryzyka zawodowego i dostosowywać miejsce pracy do warunków szkodliwych, niebezpiecznych czy uciążliwych. Słuchacz będzie uczestniczył w zajęciach z zakresu psychologii pracy, ochrony środowiska i systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W trakcie studiów istnieje możliwość realizacji kursu przygotowania dydaktycznego do prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP. Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy są osoby posiadające wyższe wykształcenie i zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu BHP. Uczestnictwo w studium pomaga też w uzyskaniu drugiej specjalności zawodowej w zakresie BHP oraz w uruchomieniu związanej z tą branżą działalności. Program studiów podyplomowych umożliwi uzyskanie kompetencji zawodowych, których walory praktyczne powinny zwiększać atrakcyjność jego absolwentów na współczesnym konkurencyjnym rynku pracy.

 

 • nowoczesne programy nauczania
 • koordynatora – opiekuna kierunku
 • wykładowców z doświadczeniem praktycznym (wiedza ekspercka)
 • interaktywną formę zajęć – case studies, warsztaty
 • przyjazną dla uczestnika organizacja studiów
 • dogodny, ratalny system płatności
 • wsparcie doradcy edukacyjnego – fachowe wsparcie w zakresie kierunku studiów, planowania kariery zawodowej czy własnej ścieżki rozwoju zawodowego

W programie studiów m.in.:

Blok ogólny

 • Psychofizjologia pracy
 • Prawo pracy
 • Regulacje prawne z zakresu BHP
 • Ergonomia
 • Higiena pracy
 • Podstawy przedsiębiorczości w zakresie usługowej działalności BHP
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Etyka w pracy służb BHP
 • Warsztaty z zakresu prowadzenia szkoleń BHP

Blok specjalistyczny

 • Czynniki zagrożeń w środowisku pracy
 • Ochrona środowiska w działalności służby BHP
 • Wymagania BHP dotyczące budynków i pomieszczeń pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • System zarządzania bezpieczeństwem pracy i higieną pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Ocena ryzyka na stanowiskach pracy
 • Praktyka systemowego zarządzania
 • Podstawy przygotowania pedagogicznego
 • Profilaktyka lekarska i pierwsza pomoc
 • Organizacja pracy służby bhp

Dokumenty do pobrania:

 1. szczegołowe informacje
 2. zgloszenie na studia podyplomowe
 3. kwestionariusz
 4. opłaty i numer konta