Stypendia 2016/2017

Stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017

Stypendium rektora za wyniki w nauce, stypendium socjalnego, specjalnego lub dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2016/2017
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSIE - pobierz

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego lub dla osób niepełnosprawnych upływa 31.03.2017 roku.

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.

Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1043,90 złotych netto miesięcznie a od 1 listopada 2016 roku – 1051,70 złotych.
Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017

Poniżej załączono wzory obowiązujących wniosków w roku akademickim 2016/2017

  • wniosek o stypendium socjalne - pobierz
  • wniosek o stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - pobierz
  • wniosek o przyznanie zapomogi - pobierz

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress