Dokumenty do pobrania

Regulaminy:

Dostępne do pobrania:


 • Regulamin studiów - pobierz (.pdf)
 • Regulamin pomocy materialnej - pobierz (.pdf)
 • Regulamin odpłatności za studia - pobierz (.pdf)
 • Regulamin praktyk - pobierz (.pdf)
 • Regulamin przygotowania pracy licencjackiej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w WSIE w Szczecinie - pobierz (.pdf)


 • Praktyki:

 • Regulamin praktyk - pobierz (.pdf)
 • Dzienniczek praktyk studenckich - pobierz (.doc)
 • Program praktyki zawodowej MIĘDZYNARODOWE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - pobierz (.doc)
 • Program praktyki zawodowej EUROTURYSTYKA - pobierz (.doc)
 • Program praktyki zawodowej ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - pobierz (.doc)
 • Program praktyki zawodowej PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI - pobierz (.doc)
 • Podanie o zaliczenie praktyki na podstawie przebiegu pracy zawodowej - pobierz (.doc)